Zdjęcie w tle strona główna

Prywatne Szkoły Edusola

Dobry kierunek na naukę.

Poznaj nas
Poznaj nas

Poznaj nas

Edusola to nie jest typowa szkoła podstawowa i liceum. To studnia z nieograniczonymi możliwościami dla Was nasi uczniowie. Realizacja podstawy programowej u nas odbywa się przede wszystkim z uśmiechem na twarzy i bez presji czasu. Praca metodą projektu, tutoring, wspólne wycieczki pozwalające zrozumieć zawiłości świata, zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje.

Więcej informacji
Dlaczego My?

Dlaczego My?

Prywatne szkoły Edusola to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. U nas wydawane są legitymacje uczniowskie i świadectwa; dokumenty mają taką samą rangę, jak publicznych szkół stacjonarnych. Jednak my specjalizujemy się w edukacji domowej. Ta forma edukacji dla nas jest priorytetowa.

Więcej informacji
Jak uczymy

Jak uczymy

Uczniowie w edukacji domowej nie maja typowego planu lekcji i zajęc dziennych codziennie w budynku szkoły. Nie są rozliczani z frekwencji. Nie mają też sprawdzianów ani kartkówek. Muszą jedynie co roku zdać egzaminy klasyfikacyjne z wszystkich przedmiotów szkolnych poza muzyką, plastyką, techniką i wychowaniem fizycznym.

Więcej informacji