Przedmioty

Poziom podstawowy

Uczeń klasy pierwszej liceum wybiera jeden z dwóch przedmiotów

  • filozofia
  • język łaciński i kultura antyczna

Wybór jest OBOWIĄZKOWY, należy go dokonać tuż po zapisie do klasy 1.

Poziom rozszerzony

Uczeń klasy pierwszej dokonuje wyboru maksimum trzech minimum dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, których będzie się uczył. Proszę wydrukować i wypełnić powyższą deklarację wyboru.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać na adres:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące EDUSOLA
ul. Okuniewska 115
05-074 Halinów

Realizacja podstawy programowej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym Edusola – zgodna z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.

  1. Uczniowie realizują następujące przedmioty w zakresie podstawowym:

język polski (nauka przez cztery lata w kolejnych klasach liceum);
dwa języki obce nowożytne (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) (nauka przez cztery lata w kolejnych klasach liceum);
filozofia lub język łaciński i kultura antyczna (nauka przedmiotu tylko w klasie pierwszej liceum);
historia (nauka przez cztery lata w kolejnych klasach liceum);
wiedza o społeczeństwie (nauka przedmiotu jedynie w zakresie rozszerzonym NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA );
podstawy przedsiębiorczości (nauka przedmiotu tylko w klasie drugiej i trzeciej liceum);
geografia (nauka przedmiotu w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej liceum);
biologia (nauka przedmiotu w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej liceum);
chemia (nauka przedmiotu w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej liceum);
fizyka (nauka przedmiotu w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej liceum);
matematyka (nauka przez cztery lata w kolejnych klasach liceum);
informatyka (nauka przedmiotu w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej liceum);
edukacja dla bezpieczeństwa (nauka przedmiotu tylko w klasie pierwszej liceum);
historia i teraźniejszość (nauka przedmiotu w klasie pierwszej i drugiej liceum NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA).

  1. Podczas nauki w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Edusola uczniowie wybierają od dwóch do maksimum trzech przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród niżej wymienionych realizując je przez cztery lata nauki.

język polski,
• język obcy nowożytny (angielski)
• historia,
• wiedza o społeczeństwie,
• geografia,
• biologia,
• chemia,
• fizyka,
• matematyka,
• informatyka.


Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt