Egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia co roku aktualne informacje dotyczące Egzaminu Maturalnego.

Link do strony:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Maturzysta w danym roku szkolnym zobligowany jest złożyć DEKLARACJA przystąpienia do EGZAMINU MATURALNEGO

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z informacją do poprawnego jej wypełnienia
(str. 6 i 7 deklaracji)

Wstępną deklarację maturalną należy wydrukować w wersji papierowej, podpisać i przesłać
na adres:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola
Ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 września 2023 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2024 r.


Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt