Mikroszkoła

Mikroszkoła to namiastka codzienności w rytuale szkolnym dla uczniów, którzy nie do końca potrafią odnaleźć się w domowych warunkach realizacji obowiązku szkolnego (nauki).

Uczeń jest w edukacji domowej w naszej placówce, ale może skorzystać z oferty nauki dziennej w naszym liceum na zasadach – bez typowych lekcji, bez ocen, bez prac domowych.

Zajęcia realizują podstawę programową, pomagają przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych w naszej placówce jednak zasada ich prowadzenia jest warsztatowa; kierowana na metodę projektów; pracę w grupach czy ćwiczeniową. 

Będą organizowane zajęcia przedmiotowe, językowe z native speaker’ami, warsztaty czy wycieczki do ciekawych miejsc. Codziennie od 4 do 5 lekcji w małych grupach.

Ta forma nauki jest dodatkowo płatna. 

Masz jeszcze jakieś wątpliwości, pytania? 

Zapraszamy do kontaktu.


Poznaj nas
Poznaj nas
Dlaczego My?
Dlaczego My?
Jak uczymy
Jak uczymy
Kontakt
Kontakt